isset

bool isset ( mixed $zmienna )PHP

Funkcja sprawdza czy zmienna została utworzona. Zwraca true jeśli istnieje lub false jeśli zmiennej nie ma. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zmienna ma “wartość” NULL – wtedy funkcja isset zwraca false.

Przykład:

Wynik:

false

Możliwość komentowania jest wyłączona.