json_encode

string json_encode ( mixed $wartosc )PHP
Funkcja konwertuje parametr do jsona.

Przykład:

Wynik:

{"imie":"Marek","nazwisko":"Kowalski","wiek":20}

Możliwość komentowania jest wyłączona.