md5

string md5 ( string $lancuch )PHP
Funkcja zwraca 32 znakowy skrót MD5 dla wartości podanego parametru $lancuch.

Przykład:

Wynik:

funkcja działa prawidłowo

Możliwość komentowania jest wyłączona.