min

mixed min ( array $tablica )
mixed min ( mixed $wartosc1 , mixed $wartosc1 [, mixed $... ] )PHP
Funkcja zwraca najmniejszą wartość z podanych parametrów. Jeśli podamy tylko jeden parametr i będzie on tablicą to zwróci najmniejszy element znajdujący się w tablicy. Jeśli podamy kilka parametrów funkcja zwróci najmniejszy z nich.

Gdy przekażemy łańcuchy znaków jako parametry lub w tablicy, porównywane są wartości kodów ascii liter napisów.
Przekazanie dwóch i więcej tablic jako parametrów dla funkcji spowoduje że wybrana zostanie tablica z najmniejszą liczbą elementów.

Przykład 1:

Wynik:

Najmniejszą liczbą w zbiorze: {30,20,19} jest 19

Przykład 2:

Wynik:

Najmniejsza liczba ze zbioru:
Array
(
    [0] => 33
    [1] => 17
    [2] => 47
    [3] => 33
)
to: 17

Możliwość komentowania jest wyłączona.