next

mixed next(array $tablica)PHP

Funkcja przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy $tablica na kolejny element i zwraca jego wartość. Jeżeli nie ma więcej elementów, zwraca false.

Możliwość komentowania jest wyłączona.