not

bool not(bool $param)

Funkcja zwraca zanegowaną wartość parametru $param. Jest odpowiednikiem operatora ! (negacja).

Przykład:

Wynik:

Warunek zawsze prawdziwy

Możliwość komentowania jest wyłączona.