ok

bool ok()

Funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów i zawsze zwraca true. Praktycznym wykorzystaniem może być poprawienie czytelności kodu.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy nie należące do grupy 1.

Możliwość komentowania jest wyłączona.