rand

number rand(number $min, number $max)

Funkcja zwracająca losową liczbę całkowitą z przedziału określonego przez $min i $max. Największe dopuszczalne $max to 2147483647.

Przykład:

Przykładowy wynik:

Wylosowano: 5

Możliwość komentowania jest wyłączona.