sort

bool sort ( array &$tablica )PHP

Funkcja sortuje $tablica w kierunku od najmniejszej do największej wartości.
Zwraca true jeśli sortowanie się powiodło.

Przykład:

Wynik:

Array
(
  [0] => 2
  [1] => 3
  [2] => 4
  [3] => 6
  [4] => 7
  [5] => 11
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.