unset

void unset ( $zmienna )
PHP
Funkcja usuwa zmienną(nie możemy się do niej odwoływać od miejsca wywołania tej funkcji);

Przykład:

Wynik:

tekst

Druga linia wyniku jest pusta ponieważ zmienna nie istniej a więc nie mamy dostępu do żadnej wartości

Możliwość komentowania jest wyłączona.