str_pad

string str_pad(string $lancuch, number $dlugosc [, string $wypelnienie [, number $typ]])PHP

Funkcja zwraca $lancuch uzupełniony do długości $dlugosc znaków, za pomocą $wypelnienie. Jeżeli $dlugosc będzie mniejsza lub równa liczbie znaków łańcucha $lancuch, nie zostanie on zmieniony. Jeżeli argument $wypelnienie nie zostanie podany, domyślnie będzie to spacja.

Czwartym argumentem funkcji jest sposób dopełniania. W zależności od jego wartości $lancuch będzie dopełniany:

0 – doklejaj z lewej strony;

1 – doklejaj z prawej strony;

2 – doklejaj z obu stron.

Jeżeli nie zostanie podany argument $typ, domyślnie $lancuch dopełniany będzie z prawej strony.

Przykład:

Wynik:

abc--

Możliwość komentowania jest wyłączona.