str_split

array str_split(string $lancuch , [number $dlugosc] )PHP
Funkcja konwertuje łańcuch $lancuch na tablicę. Każdy znak będzie zamieniony na element tablicy wynikowej.

Jeżeli zostanie podany drugi opcjonalny parametr $dlugosc, elementami tablicy zostaną fragmenty łańcucha $lancuch o maksymalnej długości $dlugosc znaków. Jeżeli argument $dlugosc będzie mniejszy od 1, funkcja zwróci false.

Przykład:

Wynik:

Array
(
[0] => t
[1] => e
[2] => s
[3] => t
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.