strlen

number strlen ( string $string )PHP
Zwraca liczbę znaków z $string.

Przykład:

Wynik:

Twoje nazwisko ma 8 znaków

Możliwość komentowania jest wyłączona.