strpos

number strpos (string $lancuch, string $znak )PHP
Funkcja zwraca numeryczne stanowisko pierwszego wystąpienia szukanego znaku $znak w łańcuchu $lancuch.

Przykład:

Wynik:

String '$findme' został znaleziony w '$mystring' i istnieje
na pozycji o indeksie : 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.