substr

string substr(string $lancuch, number $start , [number $length])PHP

Funkcja zwraca ciąg znaków o długości $length łańcucha $lancuch, począwszy od znaku $start. Pozycja pierwszego znaku liczona jest od zera 0 (nie od jedynki). Jeżeli parametr $length został pominięty, funkcja zwróci fragment łańcucha od $start do końca.

Przykład:

Wynik:

Kto: Ala
Co: kota

Możliwość komentowania jest wyłączona.