ucfirst

string ucfirst ( string $string )PHP
Zamienia pierwszy znak z $string jeśli jest literą na wielką i zwraca napis po tej zmianie.

Przykład:

Wynik:

Kowalski

Możliwość komentowania jest wyłączona.