barcode_ean13

bool barcode_ean13(string $kod)

Funkcja służy do generowania kodów kreskowych w standardzie EAN13. Argument przekazywany funkcji musi zawierać 13 cyfr. Wywołana funkcja w miejscu swego wywołania wstawia znacznik HTML <img src=”odnośnik_do_grafiki” /> który spowoduje wyświetlenie w wiadomości e-mail grafiki przedstawiającej kod kreskowy o rozmiarach 109×70 pikseli. Jeżeli kod kreskowy był błędny funkcja zwróci false, w innym przypadku true.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.