print

number print(mixed $arg)PHP

Funkcja print() jest podstawową funkcją umożliwiającą zwrócenie danych ze scriptspotu. Jej argumentem jest łańcuch znaków (bądź liczba), który ma zostać wyświetlony. Funkcja zawsze zwraca liczbę 1.

Przykład:

Wynik:

Dzień dobry

Możliwość komentowania jest wyłączona.