print_r

mixed print_r(mixed $arg, [bool $return])PHP

Funkcja print_r() jest odpowiednikiem funkcji PHP o takiej samej nazwie. Zwraca w czytelnej postaci wartość argumentu (np. zawartość całej tablicy, która w przypadku użycia funkcji print() wymagałaby wskazania konkretnego indeksu). Praktyczne zastosowanie jest ograniczone do debugowania skryptów.

Jeżeli zostanie podany drugi argument i będzie miał wartość true, funkcja zamiast wyświetlać wynik, zwróci go. W innym przypadku funkcja zawsze zwróci true.

Przykład:

Wynikiem będzie:

Array
(
[0] => 1
[1] => 2
[2] => 3
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.