Funkcje specjalne

Funkcje wpływające na zachowanie się SARE

system_setfrom – ustawia pole From podczas wysyłki newslettera

system_skipmessage – pomija wysyłkę newslettera na bieżący adres

system_setsubject – ustawia pole Subject podczas wysyłki newslettera

Funkcje dodatkowe

pl_imiewolacz – zwraca formę wołaczową przekazanego imienia

pl_kody – oblicza odległość pomiędzy dwoma miejscowościami na podstawie kodów pocztowych

pl_slownie – przetwarza liczbę na zapis słowny

zipcode_info_get – Funkcja zwraca tablicę z informacjami na temat miasta oraz województwa na podstawie podanego kodu pocztowego

zipcode_distance – Funkcja oblicza odległość pomiędzy kodem/kodami pocztowymi

Możliwość komentowania jest wyłączona.