Funkcje dodatkowe

pl_imiewolacz – zwraca formę wołaczową przekazanego imienia

pl_kody – oblicza odległość pomiędzy dwoma miejscowościami na podstawie kodów pocztowych

pl_slownie – przetwarza liczbę na zapis słowny

zipcode_info_get – Funkcja zwraca tablicę z informacjami na temat miasta oraz województwa na podstawie podanego kodu pocztowego

zipcode_distance – Funkcja oblicza odległość pomiędzy kodem/kodami pocztowymi

e_mailing_newsletter – Funkcja zwraca tablice z identyfikatorami wysyłek dla których kreacja o podanym identyfikatorze została wysłana do obecnie przetwarzanego adresu

sare_group_clear – Funkcja usuwa wszystkie adresy z grupy

sare_property_add – Funkcja tworzy nową cechę o podanej nazwie, typie oraz ewentualnych dodatkowych właściwościach dla danego typu

sare_property_remove – Funkcja usuwa cechę o podanej nazwie

sare_property_update – Funkcja pozwala zmienić właściwości wcześniej utworzonej cechy

sare_status – Funkcja ustawia nowy status dla obecnie przetwarzanego adresu

log_email_get – Funkcja zwraca dane z dziennika zdarzeń dotyczące adresów

log_email_get_time – Funkcja zwraca dane z dziennika zdarzeń dotyczące adresów z podanego przedziału czasu

remove_email – Usuwa z bazy podany adres email

Możliwość komentowania jest wyłączona.