find_by_gsm

array|boolean find_by_gsm ( string $gsm, [boolean $create = false] )

Funkcja zwraca adresy z bazy które posiadają podany numer telefonu $gsm. Jeśli żaden adres z bazy nie posiada podanego numeru funkcja lub numer jest niepoprawny zwróci false.

Jeśli podamy w parametrze $create wartość true wtedy wymusimy utworzenie adresu z podanym przez nas numerem telefonu.

Przykład:

Wynik może być podobny do:

Numer GSM +48123456789 jest obecnie przypisany do
test@sare.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.