get_request_agent

array get_request_agent ()

Funkcja zwraca tablice z podstawowymi danymi o przeglądarce, systemie operacyjnym użytkownika oraz urządzeniu. Zwracane tablice są indeksowane z wykorzystaniem poniższych kluczy. Pola zawierają odpowiednio:

Array
(
  [browser] => Array
    (
      [type] => Browser
      [ua_family] => Firefox
      [ua_icon] => firefox.png
    )

   [OS] => Array
    (
      [os_family] => Windows
      [os_name] => Windows 10
      [os_icon] => windows10.png
    )

  [device] => Array
    (
      [device_type] => desktop
      [device_family] => Desktop
      [device_icon] => desktop.png
    )
)

 

Przykład:

Wynik:
Przeglądarka:
typ: Browser
nazwa: Firefox

System Operacyjny:
rodzina: Windows
nazwa: Windows 10

Możliwość komentowania jest wyłączona.