pl_imiedeklinacja

string pl_imiedeklinacja ( string $imie, sting $odmiana )

Funkcja zwraca imie odmienione w określonym przypadku.

W parametrze $imie wpisujemy imie w parametrze $odmiana wpisuje przypadek.
Dostępne przypadki:
wołacz
dopełniacz
celownik
biernik
narzędnik
miejscownik

Przykład:

Wynik:

Janusza

Możliwość komentowania jest wyłączona.