redirect

number redirect ( string $url )

Funkcja ustawia przekierowanie na $url, które nastąpi po wykonaniu skryptu.

Przykład:


Możliwość komentowania jest wyłączona.