remove_email

bool remove_email ( string $email )

Usuwa z bazy podany adres email. Zwraca true jeśli adres był w bazie i został usunięty. Zwraca false jeżeli podany adres nie istniał w bazie.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.