sare_group_clear

boolean sare_group_clear ( number $id_grupy )

Funkcja usuwa wszystkie adresy z grupy. Numer grupy z której zostaną usunięte adresy przekazywany jest jako parametr. Funkcja zwraca true jeżeli wywołanie funkcji zakończyło się pomyślnie lub false w innym przypadku.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.