sare_property_add

bool sare_property_add ( string $typ, string $nazwa_cechy, mixed $extra, [number &$err] )

Funkcja tworzy nową cechę o podanej nazwie $nazwa_cechy, typie $typ oraz ewentualnych dodatkowych właściwościach dla danego typu poprzez parametr $extra. Podając zmienną jako czwarty parametr będziemy mogli sprawdzić jaki błąd wystąpił.

Możliwe wartości dla parametru $typ to:

 • int (liczbowy)
 • varchar (tekstowy)
 • enum (lista)
 • spec_agr (zgoda)

Parametr $nazwa_cechy:

 • Może zawierać tylko litery, cyfry, znak podkreślenia oraz znak minus.
 • Musi zaczynać się od litery lub cyfry.
 • Nazwa cechy nie może być nazwą zastrzeżoną:
  propX (gdzie X jest liczbą od 0 do 9), cechaX (gdzie X jest liczbą od 0 do 9), grupyX (gdzie X jest liczbą większą lub równą 0), id, email, gsm, status, nazwa, komentarz, wpis, wypis, pochodzenie, typ_maila, wyslanych, wyslanych_sms, odrzuconych_ba, quality_num, quality, odrzuconych, mainkey, update_time, hash, name, key, mkey, confirm_link, remove_link, www_version, profile_link, confirm_link_interface, uid, remove_link2, update_link, mailing.
 • Nazwa nowej cechy może mieć maksymalnie 32 znaki (nadmiarowe znaki zostaną przycięte).

Parametr $extra określa dodatkowe właściwości dla podanego typu cechy, odpowiednio dla typów:

 • int – signed (wartość ze znakiem) lub unsigned (wartość bez znaku)
 • varchar – liczba całkowita określająca maksymalną ilość znaków jaką może przechowywać cecha
 • enum – tablica łańcuchów określających wartości jakie może przyjąć cecha, domyślnie dokładany jest pusty łańcuch pozwalający na nieokreślenie wartości cechy.
 • spec_agr – wartość parametru $extra nie ma znaczenia

Kody błędów:

 • 1 – niewłaściwa wartość argumentu $typ
 • 2 – niepoprawna składniowo nazwa nowej cechy
 • 3 – niepoprawne lub niemożliwe określenie długości cechy dla typu varchar
 • 4 – przy tworzeniu cechy typu enum podany parametr nie jest tablicą stringów
 • 5 – nazwa tworzonej cechy jest zastrzeżona
 • 6 – cecha o podanej nazwie już istnieje

Przykłady:

Skrypt tworzy cechę typu lista

Skrypt tworzy cechę typu zgoda

Możliwość komentowania jest wyłączona.