sare_property_remove

bool sare_property_remove ( string $name )

Funkcja usuwa cechę o podanej nazwie. Zwraca true jeżeli wywołanie funkcji zakończyło się pomyślnie lub false w innym przypadku.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.