sare_property_update

bool sare_property_update ( string $name, mixed $extra, [number &$err] )

Funkcja pozwala zmienić właściwości wcześniej utworzonej cechy. Zwraca true, jeśli operacja się powiodła. W parametrze $extra podajemy takie same wartości jak w funkcji sare_property_add(). Gdy podamy zmienną w trzecim parametrze otrzymamy informację (kod błędu), gdy nie uda się zaktualizować cechy.

Kody błędów:

  • 21 – cecha o podanej nazwie nie istnieje
  • 22 – błąd podanych argumentów funkcji
  • 23 – błąd określenia nowej długości cechy typu varchar
  • 24 – niewystarczająca ilość miejsca do wydłużenia cechy
  • 25 – przekazana tablica cech jest pusta
  • 26 – nieprawidłowe określenie właściwości dla typu int, powinno być SIGNED lub UNSIGNED

UWAGA: Funkcja nie pozwala zmienić typu cechy.

Przykład:

Skrypt zmienia sposób zapisu w cesze typu liczbowego na wartość bez znaku (0 : 4294967295)

Możliwość komentowania jest wyłączona.