system_skipmessage

void system_skipmessage()

Jest to funkcja specjalna kontrolująca wykonywanie SAREscriptu. Funkcja zawsze powoduje przerwanie dalszego przetwarzania SAREscriptu w wiadomości. Jeżeli funkcja zostanie użyta w wysyłce właściwej, jej wywołanie spowoduje pominięcie odbiorcy bieżącego odbiorcy.

Przykład:

Wynik:

W tym przypadku, zostaną pominięci wszyscy poniżej 18 roku życia

Możliwość komentowania jest wyłączona.