newsletter_create

number newsletter_create (string $txt, [string $html, [string $nazwa, [string $opis]]])

Funkcja służy do stworzenie kreacji newslettera. Pierwszym parametrem jest treść części tekstowej $txt. Parametr jest wymagany, jednak treść może być pusta. Jeżeli kreacja ma zawierać część html, przekazujemy ją jako drugi parametr $html. Kolejny parametr $nazwa to nazwa kreacji (newslettera) pod jaką będzie widoczny w systemie. Jeżeli nie zostanie podany (lub będzie pusty), newsletter zostanie zapisany pod nazwą “SAREscript data“, gdzie data to czas jego stworzenia. Ostatni parametr $opis to opis kreacji który będzie widoczny w systemie.

Funkcja zwraca numer pod jaką został zapisany newsletter lub false w przypadku niepowodzenia.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.