sms_s2g

number sms_s2g ( [number $groupId], string $content, array $extra, [number &$errorCode] )

Funkcja wysyła SMS-y do grup o identyfikatorach $groupId podanych w tablicy o treści $content. W parametrze $extra podajemy dodatkowe opcje dotyczące wysyłki:

  • string sender – nazwa nadawcy
  • array filterSQL – filtry proste
  • array filter – filtry zaawansowane
  • string mode – tryb filtrowanie(‘filter’) lub obcinanie(‘cut’)
  • number concat – czy wysyłać sms jednocześciowy (0) trójcześciowy (1)
  • number campaign – identyfikator kampania do której ma być przypisana wysyłka

Jeśli podamy zmienną do parametru $returnCode zapisany zostanie w niej kod błędu:

  • -1 – niepoprawny numer GSM
  • -2 – nieobsługiwana strefa numeracyjna
  • -3 – przekroczony limit kosztów

Możliwość komentowania jest wyłączona.